Anvisningar för sökande

Stiftelsen har sitt säte i Halmstad. Stiftelsens ändamål och styrelsens praxis är som följer:
 • Vetenskaplig forskning
  Främst medicinsk forskning i anslutning till Lunds universitet. Även anslag till kulturminnesvård är möjlig.
 • Hjälpverksamhet bland behövande
  Begränsat med anslag. Endast ansökningar från personer med väsentlig anknytning till Halmstad behandlas.
 • Barns och ungdoms vård och fostran
  Enstaka punktinsatser. Ideell verksamhet till förmån för barn och ungdom. Även anslag för utgifter av grundkaraktär som normalt brukar tas av barns föräldrar kan komma på fråga. Anknytning till Halmstad är en fördel.
 • Understöd för beredande av undervisning eller utbildning
  Enstaka punktinsatser. Anknytning till Halmstad är en fördel.

Ansökan görs på nätet hos

Apply

https://apply.se/annaochedwinberger

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda i början på kalenderår före den 15 maj.
Styrelsen har sitt vanligtvis enda sammanträde per år i september månad.

Ansökan skall ha en beskrivning av ändamål och kostnad och vilket belopp som söks. Vid ansökan till förmån för privatperson skall personbevis och uppgifter om inkomster och besparingar/förmögenhet lämnas. Gärna kopia på senaste deklaration, även för make/maka. För omyndig även föräldrars deklaration.