Tillbaka
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE

Stiftelsen har sitt säte i Halmstad. Stiftelsens ändamål och styrelsens praxis är som följer:

Vetenskaplig forskning
Främst medicinsk forskning i anslutning till Lunds universitet. Även anslag till kulturminnesvård med anknytning till Halmstad är möjlig.

Understöd för beredande av undervisning eller utbildning
Enstaka punktinsatser. Anknytning till Halmstad är en fördel.

Barns och ungdoms vård och fostran
Enstaka punktinsatser. Avser att gynna ideell verksamhet till förmån för barn och ungdom. Anknytning till Halmstad är en fördel.

Hjälpverksamhet bland behövande
Enstaka punktinsatser. Endast till personer med väsentlig anknytning till Halmstad såsom folkbokförd i Halmstad kommun.

Ansökan görs på nätet hos Apply: https://apply.se/annaochedwinberger

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda i början på kalenderår före den första maj. För sökande inom ”Hjälpverksamhet bland behövande” accepteras även en ansökan till postboxadressen. Styrelsen har sitt vanligtvis enda sammanträde per år i i september månad. Ansökan skall ha en beskrivning av ändamål och kostnad och vilket belopp som söks.

Vid ansökan till förmån för privatperson skall personbevis och uppgifter om inkomster och förmögenhet lämnas. Gärna kopia på senaste deklaration, även för make/maka. För omyndig även föräldrars deklaration.

Stiftelsen har ej någon telefon, förfrågan per privattelefon besvaras ej.

Anna och Edwin Bergers Stiftelse
Box 1066
181 21 Lidingö
e-post: sekreteraren@annaochedwinbergers-stiftelse.se